دسته بندي اطلاعات 10 نكته عالي براي تربيت فرزندان منبع: سيمرغ منبع: سيمرغ آدرس وب: http://www.seemorgh.com/lifestyle/default.aspx?tabid=2297&conid=63740 عادتشان بدهيد از كلماتي مثل "خواهش مي كنم"، "لطفاً"، "متشكرم"، "ببخشيد"، و از اين قبيل استفاده كنند و تشويقشان كنيد نام بزرگسالان را هر زمان كه توانستند بر زبان بياورند  تشويق فرزندانتان به رفتارهاي خوب را از سه سالگي آنها شروع كنيد. عادتشان بدهيد از كلماتي مثل "خواهش مي كنم"، "لطفاً"، "متشكرم"، "ببخشيد"، و از اين قبيل استفاده كنند و تشويقشان كنيد نام بزرگسالان را هر زمان كه توانستند بر زبان بياورند. به آنها ياد بدهيد كه هميشه با لحني دوستانه صحبت كنند. اين واقعيت را قبول كنيد كه بچه ها هم انسان هستند و درست مثل بزرگسالان نياز دارند كه كسي به حرفهايشان گوش دهد، دوستشان داشته باشد، تحسينشان كند و به آنها احترام بگذارد. همه آدمها، چه كودك و چه بزرگسال در مقابل تحقير، بي اعتنايي، زورگويي و آزار جسمي واكنش بدي نشان مي دهند. ثبات قدم در حرفهايتان تمرين بسيار خوبي براي تربيت فرزندان است اما گوش كردن به حرفهاي بچه ها و عذر خواهي براي اشتباهاتتان هم اهميت بسيار زيادي در تربيت آنها دارد. كسي نگفته كه هميشه و 100 درصد مواقع حق بايد به جانب والدين باشد. اگر شما هم وقتي اشتباه مي كنيد عذرخواهي كنيد، الگوي بسيار خوبي براي آنها خواهيد بود. اينكه عشق همه چيز را حل مي كند را بايد جزء اصول خانه درآوريد. اگر فكر مي كنيد نزديك است كه حسابي به خاطر كج خلقي فرزندتان عصباني شويد، چند دقيقه از واكنشي كه مي خواهيد نشان دهيد جلوگيري كرده و صبر كنيد. بنشينيد و در آغوش بگيريدش و بدانيد كه ارزشش را دارد. چرا بايد مدام سرزنششان كنيد؟ به جاي آن مي توانيد با عشق و محبت آرامشان كنيد. درمورد بچه هاي بزرگتر سعي كنيد كه خودتان را از مشكل جدا كنيد. وقتي رفتار بد آنها شروع مي شود سعي كنيد به خودتان يا به فرزندتان زمان بدهيد. اما اينكار را بايد با قاطعيت انجام دهيد و سريع او را به اتاق ديگري ببريد و برايش توضيح دهيد كه رفتارش قابل قبول نيست و به همين خاطر دوست نداريد فعلاً نزديكتان باشد. بستن در باعث مي شود كمي ناراحت شوند. بچه ها هم مثل بزرگتر ها از دور نگه داشتن اجباري خوششان نمي آيد. بعد از چند دقيقه (يا هر وقت كه عصبانيتتان فروكش كرد) دوباره به اتاق برگرديد و در اغوش بگيريدشان و سعي كنيد كه مشكل را حل كنيد. بچه ها هميشه به يك بزرگتر نياز دارند تا اوضاع را بهتر كند. شايد نتوانند همان موقع معذرت خواهي كنند اما در بعضي موارد حتماً بايد اين عذرخواهي انجام شود. سرزنش ها و درس دادن ها را براي وقتي بگذاريد كه فرزندتان آرام است و ميتواند خوب به حرفهايتان گوش كند. از آنها بخواهيد كه مشكل رفتارشان را برايتان تكرار كنند و بگويند اگر دفعه بعد آن كار را تكرار كنند چه عواقبي خواهد داشت. اگر مشكلشان را قبول كردند و عواقب رفتار بدشان را پذيرفتند، اما بعدها تصميم گرفتند كه دوباره آن رفتارها را تكرار كنند، آن عواقب ديكر انتخاب خودشان بوده است. وقتي بعد ازاينكه آرام شديد با فرزندتان حرف بزنيد، آنها حرف شما را خيلي بهتر درك مي كنند. با اين روش خيلي خوب مي فهمند كه كجاي كارشان اشتباه بوده و ديگر حالت دفاعي به خود نمي گيرند. فرزندتان را تنبيه فيزيكي نكنيد. تنبيه بدني واقعاً كار اشتباهي است چون نه تنها تحقيرشان كرده و احساساتشان را جريحه دار مي كند، بلكه به آنها ياد مي دهد كه آنها هم مي توانند كس ديگري را بزنند. وقتي در زندگي روزمره نمي توانيد ديگران را به خاطر اشتباهاتشان بزنيد، چرا بايد با فرزند خودتان اينكار را بكنيد؟ . در سن 9 تا 10 سالگي معناي قاطعيت و جديت را به آنها ياد بدهيد. آنها را تشويق كنيد كه هميشه رفتاري مهربان، شوخ و دوستانه داشته باشند اما درعين حال محكم و استوار باشند و به خاطر اينكه همرنگ جماعت شوند دنباله رو همسالانشان نباشند. ياد دادن انجام كارهاي خانه به بچه ها در اين زمان كه فشار خيلي زيادي روي خانواده ها هست كار سختي است. اما اينكار را هم مي توانيد با تفريح و بازي از آنها بخواهيد. مثلاً هر زمان كه وقت كرديد، فرزندانتان را صدا كنيد و به آنها بگوييد كه 10 كار هست كه بايد انجام شود. هم كارهاي بزرگ و هم كوچك در اين 10 كار بگنجانيد و بگوييد كه انجام اين كارها نبايد بيشتر از 20 تا 30 دقيقه وقت آنها را بگيرد. اين كارها هر چيزي مي تواند باشد: از آويزان كردن لباسها در جالباسي گرفته تا غذا دادن به حيوان خانگيتان. كارها را يكي يكي به آنها بگوييد و تازمانيكه يك كار را تمام نكرده اند كار بعدي را به آنها محول نكنيد. سعي كنيد از كار آنها تعريف كنيد چون اين باعث مي شود كه كمتر غر بزنند و براي انجام بقيه كارها رغبت بيشتري داشته باشند. به فرزندتان ياد بدهيد به صداي درون ذهنش گوش كند. در ذهنشان است كه تمام ارزشها و درس هاي زندگي كه همه اين سالها به آنها آموخته ايد ذخيره مي شود. به آنها ياد بدهيد كه آن صدا را كه به آنها مي گويد، "اينكار درست نيست"، يا "پدرم دوست نداره من اينكار را بكنم"، شناخته و براي انجام كارهايشان از آن كمك بگيرند. همه ما عاشق فرزندانمان هستيم اما بايد بتوانيم محدوده هاي مشخصي را براي رفتارهاي آنها تعيين كنيم و ارزش هاي زندگي را براي كمك به آينده شان به آنها آموزش دهيم. مشخصات ثبت اطلاعات مشخصات ثبت اطلاعات ثبت کننده: تاريخ ثبت: 1389/04/11 بروزرسانی: 1389/04/11   آمار مشاهده اطلاعات تعداد کل: 1731 کاربر پورتال: 9 ميهمان: 1722 آخرين مشاهده: 1397/07/22 آمار ثبت توضيحات تعداد کل: 0 کاربر پورتال: 0 ميهمان: 0 آخرين ثبت: آمار ثبت پرسش و پاسخ تعداد کل: 0 کاربر پورتال: 0 ميهمان: 0 آخرين ثبت: مطلب بالا را برای دوستان خود نيز ارسال نماييد نام و نام خانوادگي دوست: پست الکترونيکي:     امتيازات کاربران امتياز کل امتياز کاربران ثبت شده امتياز کاربران ميهمان     تعداد کاربر: 0     تعداد کاربر: 0     تعداد کاربر: 0 امتياز: 0 از 100 امتياز: 0 از 100 امتياز: 0 از 100     آخرين تاريخ امتيازدهي:     به اين مورد نمره بدهيد: 0 1 2 3 4 5 پرسش و پاسخ سوال خود را درباره موضوع فوق مطرح نماييد؟ نام و نام خانوادگي: در صورت وارد نمودن ايميل پاسخ سوال براي شما ارسال خواهد شد:     نظرات و پيشنهادات نام و نام خانوادگي:        مشاهده ساير مطالب مرتبط عادتشان بدهيد از كلماتي مثل "خواهش مي كنم", "لطفاً", "متشكرم", "ببخشيد", و از اين قبيل استفاده كنند و تشويقشان كنيد نام بزرگسالان را هر زمان كه توانستند بر زبان بياورند
مسابقه بزرگ رازنامه
مطالب مرتبط
تازه هاي كوله بار

دسته بندي اطلاعات

10 نكته عالي براي تربيت فرزندان

منبع: سيمرغ
منبع: سيمرغ
آدرس وب: http://www.seemorgh.com/lifestyle/default.aspx?tabid=2297&conid=63740

عادتشان بدهيد از كلماتي مثل "خواهش مي كنم"، "لطفاً"، "متشكرم"، "ببخشيد"، و از اين قبيل استفاده كنند و تشويقشان كنيد نام بزرگسالان را هر زمان كه توانستند بر زبان بياورند

 1.  تشويق فرزندانتان به رفتارهاي خوب را از سه سالگي آنها شروع كنيد. عادتشان بدهيد از كلماتي مثل "خواهش مي كنم"، "لطفاً"، "متشكرم"، "ببخشيد"، و از اين قبيل استفاده كنند و تشويقشان كنيد نام بزرگسالان را هر زمان كه توانستند بر زبان بياورند. به آنها ياد بدهيد كه هميشه با لحني دوستانه صحبت كنند.
 2. اين واقعيت را قبول كنيد كه بچه ها هم انسان هستند و درست مثل بزرگسالان نياز دارند كه كسي به حرفهايشان گوش دهد، دوستشان داشته باشد، تحسينشان كند و به آنها احترام بگذارد. همه آدمها، چه كودك و چه بزرگسال در مقابل تحقير، بي اعتنايي، زورگويي و آزار جسمي واكنش بدي نشان مي دهند.
 3. ثبات قدم در حرفهايتان تمرين بسيار خوبي براي تربيت فرزندان است اما گوش كردن به حرفهاي بچه ها و عذر خواهي براي اشتباهاتتان هم اهميت بسيار زيادي در تربيت آنها دارد. كسي نگفته كه هميشه و 100 درصد مواقع حق بايد به جانب والدين باشد. اگر شما هم وقتي اشتباه مي كنيد عذرخواهي كنيد، الگوي بسيار خوبي براي آنها خواهيد بود.
 4. اينكه عشق همه چيز را حل مي كند را بايد جزء اصول خانه درآوريد. اگر فكر مي كنيد نزديك است كه حسابي به خاطر كج خلقي فرزندتان عصباني شويد، چند دقيقه از واكنشي كه مي خواهيد نشان دهيد جلوگيري كرده و صبر كنيد. بنشينيد و در آغوش بگيريدش و بدانيد كه ارزشش را دارد. چرا بايد مدام سرزنششان كنيد؟ به جاي آن مي توانيد با عشق و محبت آرامشان كنيد.
 5. درمورد بچه هاي بزرگتر سعي كنيد كه خودتان را از مشكل جدا كنيد. وقتي رفتار بد آنها شروع مي شود سعي كنيد به خودتان يا به فرزندتان زمان بدهيد. اما اينكار را بايد با قاطعيت انجام دهيد و سريع او را به اتاق ديگري ببريد و برايش توضيح دهيد كه رفتارش قابل قبول نيست و به همين خاطر دوست نداريد فعلاً نزديكتان باشد. بستن در باعث مي شود كمي ناراحت شوند. بچه ها هم مثل بزرگتر ها از دور نگه داشتن اجباري خوششان نمي آيد. بعد از چند دقيقه (يا هر وقت كه عصبانيتتان فروكش كرد) دوباره به اتاق برگرديد و در اغوش بگيريدشان و سعي كنيد كه مشكل را حل كنيد. بچه ها هميشه به يك بزرگتر نياز دارند تا اوضاع را بهتر كند. شايد نتوانند همان موقع معذرت خواهي كنند اما در بعضي موارد حتماً بايد اين عذرخواهي انجام شود.
 6. سرزنش ها و درس دادن ها را براي وقتي بگذاريد كه فرزندتان آرام است و ميتواند خوب به حرفهايتان گوش كند. از آنها بخواهيد كه مشكل رفتارشان را برايتان تكرار كنند و بگويند اگر دفعه بعد آن كار را تكرار كنند چه عواقبي خواهد داشت. اگر مشكلشان را قبول كردند و عواقب رفتار بدشان را پذيرفتند، اما بعدها تصميم گرفتند كه دوباره آن رفتارها را تكرار كنند، آن عواقب ديكر انتخاب خودشان بوده است. وقتي بعد ازاينكه آرام شديد با فرزندتان حرف بزنيد، آنها حرف شما را خيلي بهتر درك مي كنند. با اين روش خيلي خوب مي فهمند كه كجاي كارشان اشتباه بوده و ديگر حالت دفاعي به خود نمي گيرند.
 7. فرزندتان را تنبيه فيزيكي نكنيد. تنبيه بدني واقعاً كار اشتباهي است چون نه تنها تحقيرشان كرده و احساساتشان را جريحه دار مي كند، بلكه به آنها ياد مي دهد كه آنها هم مي توانند كس ديگري را بزنند. وقتي در زندگي روزمره نمي توانيد ديگران را به خاطر اشتباهاتشان بزنيد، چرا بايد با فرزند خودتان اينكار را بكنيد؟
 8. . در سن 9 تا 10 سالگي معناي قاطعيت و جديت را به آنها ياد بدهيد. آنها را تشويق كنيد كه هميشه رفتاري مهربان، شوخ و دوستانه داشته باشند اما درعين حال محكم و استوار باشند و به خاطر اينكه همرنگ جماعت شوند دنباله رو همسالانشان نباشند.
 9. ياد دادن انجام كارهاي خانه به بچه ها در اين زمان كه فشار خيلي زيادي روي خانواده ها هست كار سختي است. اما اينكار را هم مي توانيد با تفريح و بازي از آنها بخواهيد. مثلاً هر زمان كه وقت كرديد، فرزندانتان را صدا كنيد و به آنها بگوييد كه 10 كار هست كه بايد انجام شود. هم كارهاي بزرگ و هم كوچك در اين 10 كار بگنجانيد و بگوييد كه انجام اين كارها نبايد بيشتر از 20 تا 30 دقيقه وقت آنها را بگيرد. اين كارها هر چيزي مي تواند باشد: از آويزان كردن لباسها در جالباسي گرفته تا غذا دادن به حيوان خانگيتان. كارها را يكي يكي به آنها بگوييد و تازمانيكه يك كار را تمام نكرده اند كار بعدي را به آنها محول نكنيد. سعي كنيد از كار آنها تعريف كنيد چون اين باعث مي شود كه كمتر غر بزنند و براي انجام بقيه كارها رغبت بيشتري داشته باشند.
 10. به فرزندتان ياد بدهيد به صداي درون ذهنش گوش كند. در ذهنشان است كه تمام ارزشها و درس هاي زندگي كه همه اين سالها به آنها آموخته ايد ذخيره مي شود. به آنها ياد بدهيد كه آن صدا را كه به آنها مي گويد، "اينكار درست نيست"، يا "پدرم دوست نداره من اينكار را بكنم"، شناخته و براي انجام كارهايشان از آن كمك بگيرند. همه ما عاشق فرزندانمان هستيم اما بايد بتوانيم محدوده هاي مشخصي را براي رفتارهاي آنها تعيين كنيم و ارزش هاي زندگي را براي كمك به آينده شان به آنها آموزش دهيم.

مشخصات ثبت اطلاعات

مشخصات ثبت اطلاعات
ثبت کننده:
تاريخ ثبت: 1389/04/11
بروزرسانی: 1389/04/11
 

آمار مشاهده اطلاعات
تعداد کل: 1731 کاربر پورتال: 9 ميهمان: 1722 آخرين مشاهده: 1397/07/22


آمار ثبت توضيحات
تعداد کل: 0 کاربر پورتال: 0 ميهمان: 0 آخرين ثبت:


آمار ثبت پرسش و پاسخ
تعداد کل: 0 کاربر پورتال: 0 ميهمان: 0 آخرين ثبت:

مطلب بالا را برای دوستان خود نيز ارسال نماييد

نام و نام خانوادگي دوست:
پست الکترونيکي:    
امتيازات کاربران

امتياز کل امتياز کاربران ثبت شده امتياز کاربران ميهمان
    تعداد کاربر: 0     تعداد کاربر: 0     تعداد کاربر: 0
امتياز: 0 از 100 امتياز: 0 از 100 امتياز: 0 از 100
   
آخرين تاريخ امتيازدهي:     به اين مورد نمره بدهيد:

پرسش و پاسخ

سوال خود را درباره موضوع فوق مطرح نماييد؟
نام و نام خانوادگي:
در صورت وارد نمودن ايميل پاسخ سوال براي شما ارسال خواهد شد:
   

نظرات و پيشنهاداتنام و نام خانوادگي:       


|دريافت آخرين اطلاعات
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.
جهت دريافت اخبار، اطلاعات و رويدادها بصورت اس ام اس شماره موبايل خود را نيز تکميل فرماييد

نام
پست الکترونيکي
شماره موبايل
نوع کاربري

|معرفي كتاب
 • عزيزم با من حرف بزن
  چه بخواهيم و چه نخواهيم، انسان خنثي وجود ندارد. كم نشان دادن تفاوتهاي زن و مرد حتي مي تواند مشگل افرين و خطرناك باشد. زيرا اگر 2 جنس از تفاوت دنياهاي رواني و زيستي خود با جنب نباشند چگونه مي توانند ارتباطي مسالمت آميز، همراه تفاه...

 • ترس را تجربه كنيم
  هر كدام از ما انسانها براي خودمان داراي ترسها و نگراني هايي هستيم ترسها انواع مختلفي دارند مي توانند بيمار گونه و يا در حدّ عادي و نرمال باشند. بيشتر ما از تغيير كردن، آغاز كردن، زندگي كردن، مرگ، از دست دادن شغل، يا عشق، پير شدن...

 • رازهايي درباره مردان
  1.از اينكه شما را به شدبت عصباني كرده ناراحت شويد و تمام وقت خود را به نق زدن و شكايت بگذرانيد. 2.مي توانيد آنها را براي هميشه كنار بگذاريد و براي خودتان يك سگ پشمالو بخريد. 3.تا آن جا كه مي توانيد در رابطه با آنها بياموزيد تا رواب...

 • عشق رقص زندگي
  زندگي چيزي است غير ممكن، نبايستي باشد، ولي هست، بودن ما، درختان، پرندگان، اينها همه معجزه است .

 • چگونه فرزندان قوي و نيرومندي تربيت كنيم
  اعتماد به نفس نوعي گفتار دروني است كه هر كس دربارة خود و توانايي هايش دارد. اعتماد به نفس كودكان وضعيّت ثابتي ندارد و در طول روز تغيير مي كند و بسته به حالات روحي كودك، كاري كه انجام مي دهد و اقدامات اطرافيان به خصوص والدين در حا...

 • زندانيان باور
  به طور واضح و روشن تصويري از خودتان داريد اساس اكثر تصميم گيرهاي شما در زندگي است و هدفهاي شما را تعيين مي كند و زير بناي ترسهاي اصلي را تشكيل مي دهد.

 • راههاي ساده براي مديريت استرس
  استرس پديده اي مربوط به امروز نيست. حتّي زماني كه انسانها در غارها زندگي مي كردند دچار استرس ناشي از گرسنگي، قحطي و طوفانها و غيره قرار مي گرفتند. استرس به زبان ساده به آتش شباهت دارد خاكستر داغ كه ما يا مي توانيم آنرا كنترل كني...

 • اندرزهاي كوچك زندگي
  در همان نگاه اوّل به نيروي عشق ايمان بياور. از صميم قلب عشق بورز. ممكن است كمي لطمه ببيني، امّا تنها راه استفاده بهينه از حيات همين است.

 • لحظه هاي ناب و حقيقي
  آيا روزها و شبهايتان صرف انجام دادن كارهايي مي شوند كه با معني و مفهومند و لبخندي بر لبان شما مي آورند؟ آيا زماني كه زندگي تان پايان پذيرد آرزو نمي كنيد كاش آنرا به نحو ديگري سپري مي كرديد؟به دل و نواي دورني خود گوش دهيد. آيا به ر...

 • با خالق هستي
  هر روز كه از خواب بيدار مي شويد دعا كنيد طي روز هنگام انجام كارها لحظه اي مكث كنيد و دوباره دعا كنيد. به اين ترتيب خواهيد ديد كه مشكلات نمي توانند بر شما غلبه كنند . تشويش ها و فشارها نمي توانند بر شما تسلط يابند آن گاه بر چهره تان ...

تمامي حقوق متعلق به كوله بار مي باشد
ر